Een groep van 21 meest hoogbejaarde inwoners uit Akkrum speelt hun eigen openluchtspel, dat in de tuin van hun verzorgingscentrum Leppehiem wordt uitgevoerd. Ze zijn nu drie maanden aan het repeteren en worden gaandeweg steeds enthousiaster. De hoogbejaarde Akkrumers spelen in drie ploegen, elk op een eigen locatie bij het zorgcentrum. Elke ploeg speelt een stuk van een kwartier. Dat is zo kort omdat vanwege hun hoge leeftijd de inspanning niet al te groot moet zijn.

De bezoekers krijgen op een avond drie voorstellingen voorgeschoteld. Ze trekken steeds van de ene naar de andere locatie. Alle vier geplande avonden - met steeds ruimte voor 120 bezoekers - zijn uitverkocht.

De 15-jarige Mirjam Hoekstra in de spiegel.

De foto's zijn op deze link te bekijken.

Het verhaal over deze bijzondere happening vindt u hieronder.

Hoogbejaard toneel in Leppehiem Akkrum

Akkrum - Een groep hoogbejaarde inwoners uit Akkrum speelde vanaf donderdag 18 september 2014 vier dagen lang zijn eigen locatietheater. Het publiek kreeg op drie plekken in en rond het Mienskipssintrum Leppehiem evenveel toneelstukken te zien. Niet alleen de tuin werd gebruikt maar ook twee zalen en zelfs het balkon van een van de appartementen. De bewoners speelden steeds driemaal een kwartier en de bezoekers trokken van locatie naar locatie.

De drie toneelstukken zijn gebaseerd op verhalen van de tachtigplussers zelf. De meesten van hen zijn aan het eind van de Eerste Wereldoorlog geboren, maakten de crisis van de jaren dertig en vervolgens de Tweede Wereldoorlog mee. Eelco en Hennie Sixma van bureau Keetlel in Akkrum organiseren het theaterproject samen met de activiteitenbegeleiding van Leppehiem en praten al sinds september met een vaste groep bewoners. Daaruit kwamen de verhalen over oorlog en crisis, maar bovenal liefde naar voren. Een aantal daarvan is uiteindelijk in de drie toneelstukken verwerkt. Elk stuk is niet langer dan een kwartier; vanwege de hoge leeftijd mag de inspanning niet al te groot zijn.

De verhalen zijn door drie mensen geschreven: Eelco Sixma, activiteitenbegeleider Jildert Vellinga en de inmiddels 88-jarige Jan Kalsbeek, die nog steeds zelfstandig woont en toneelspeler in hart en nieren is. Tijdens de repetities de afgelopen drie maanden zijn alle toneelstukken gekneed en gevormd door de spelers zelf. De muziek is van activiteitenbegeleider en rasartiest Sander Metz. Een van de stukken kent een bijzondere gastspeler. De vijftienjarige Mirjam Hoekstra speelt mee. Ze is de achterkleindochter van verzetsstrijder Johannes Post en woont in Akkrum.

De spelers zijn nu drie maanden aan het repeteren en worden gaandeweg steeds enthousiaster. ,,De minsken libje op. Ien fan harren hat nei jierren syn mulharmoanika wer ut it laad helle en spilet der no - yn 't stik - wer op. In oaren ien syn frou is in mannich jierren lyn ferstoarn en hy betrape him der op dat er thus wer fluitet. De minsken fleure der suver fan op'', vertelt Hennie Sixma enthousiast.

Vanwege de bijzondere locaties is het aantal bezoekers tot 120 per avond beperkt. Op elke locatie kunnen zo'n veertig mensen zitten of staan. Alle drie avonden en ook de zondagmiddag zijn vrijwel uitverkocht. Tijdens de generale repetitie dinsdagavond zorgde de plaatselijke toneelvereniging voor kleding en grime.

Heel Leppehiem werkt mee aan het bijzondere theaterproject. In een van de zalen is een tentoonstelling van schilderijen, die door tien bewoners zijn gemaakt. Een andere groep breide tientallen meters vlaggetjes. Tijdens de theateravonden treedt een gelegenheidskoor van Leppehiem-bewoners op. De inmiddels 99-jarige Annie Bangma mocht heel haar leven graag dansen en doet dat nu ook - met rollator. Vanaf een van de balkons verzorgt activiteitenbegeleidster Geke Dotinga elke avond al zingend voor een uitswinger met publiek, spelers en andere aanwezigen.

===