17121553 Wetterskip Bord DeHarken 1200Een informatiebord van Wetterskip Fryslân vertelt over het waterbeheer in het gebied De Harken bij Makkinga. Noordoost.nl in Heerenveen maakte een foto, waarop alle samenwerkende agrariërs in het gebied staan.

De groep melkveehouders nam zelf het initiatief om de steeds terugkerende wateroverlast tegen te gaan en de kwaliteit ervan te verbeteren. Staatsbosbeheer, Agrarische Belangenorganisatie Ooststellingweg (ABO) en het gebiedscollectief Elan waren nauw bij de plannen betrokken. Het informatiebord met daarop de groepsfoto staat bij een stuw, die het water gedoseerd in het gebied laat lopen.

 

17121552 Wetterskip Bord DeHarken detail1200

15032650 DeHarken groep

Foto's: Noordoost.nl