Een kolossale foto van een toepasselijk watersporttafereel siert sinds kort de gloednieuwe kantine van Kooistra Jachtschilders in Akkrum. Een zeilwedstrijd van boerenpramen op de Pikmar bij Grou is het onderwerp van de foto, die Alex J. de Haan uit Akkrum maakte.

De Kooistra's wilden de afbeelding over de hele breedte van de langste muur van hun strakke kantine. De reacties van klanten die er hun boot laten schilderen of 's winters in de stalling plaatsen, zijn enthousiast. Het Pikmeer is voor hen bekend gebied, een aantal woont er zelfs in de recreatiehuisjes waarvan een deel op de foto staat. ,,We hiene fuortendaliks al praat mei ien fan ús klanten, dy't kunde yn ien fan de rekreaasjehûzen wenjen hie. Se fûnen it prachtich en wisten ek te fertellen wa yn de oare hûzen op de foto wenje", vertelt Koos Kooistra, die samen met zoon Durk het bedrijf runt.

Alex de Haan maakte de foto tijdens een van zijn vaartochtjes in de zomer van van 2008.

Zeilpramen op Pikmar bij Grou