20191014 Briefje walbeschoeiing buren Schans 1 670De aanleg van een nieuwe walbeschoeiing voor Persbureau Noordoost in Heerenveen zorgt in elk geval de komende week voor oponthoud voor het scheepvaartverkeer in de Hearresleat. Het gedeelte vlak voor de Terbandsterbrug wordt vernieuwd. Firma Leemburg uit Terherne voert de werkzaamheden uit.

Een zes meter breed ponton met daarop een mobiele kraan en een mansvlot voor werkzaamheden aan de beschoeiing liggen in het water vlak voor de brug. Scheepvaartverkeer moet rekening houden met vertraging. Als het nodig is, wordt het ponton tijdelijk uit de vaarroute gevaren en direct daarna weer terug te worden gelegd.

De werkzaamheden nemen vanaf dinsdag 15 oktober 2019 ongeveer een week in beslag. Het terras aan de Hearresleat komt ook weer terug. Daarin liggen tegels van het oude Abe Lenstrastadion in sportpark Noord, dat tot 1994 door Sportclub Heerenveen werd gebruikt en in 1996 werd gesloopt. Ook de betonnen 'Amsterdammertjes' verhuisden mee naar de Schans. Daar worden ze 's zomers gebruikt door passerende pleziervaarders, die voor de Terbandsterbrug moeten wachten.

Foto's: Noordoost.nl

19101550 Walbeschoeiing Noordoost 450

19101551 Walbeschoeiing Noordoost 450