190410 Voorpagina Doarpskeamer ED nl 500Doarpskeamer ED in Akkrum/Nes heeft een nieuwe website gelanceerd. Daarop staat onder andere nieuws over de eigen activiteiten, een agenda en allerlei andere informatie. De site is gebouwd door Peter Wouda van Noordoost.nl in Heerenveen.

Bijzonder is dat op www.doarpskeamer-ed.nl ook informatie voor drie andere Akkrumer organisaties komt: Foar Elkoar, It Bûthûsbanke en It Akkrumer Dreamtéater. Laatstgenoemde club had al een eigen website, maar het onderhoud ervan vergde voor de vrijwilligers te veel tijd. Onder de vlag van de Doarpskeamer ED, waar meerdere mensen voor de inhoud op de website zorgdragen, kan dat nu eenvoudig worden gerealiseerd.

Met de nieuwe website krijgen Doarpskeamer ED en de drie clubs de mogelijkheid om hun activiteiten uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Sinds de start eind vorig 2018 heeft Doarpskeamer ED van alles georganiseerd. Vast onderdeel is de opening op dinsdagmiddag, die inmiddels is uitgebreid met de vrijdagmiddag. Tussen 14.00 en 17.00 uur is iedereen van harte welkom voor koffie, thee, een praatje of activiteit.

De nieuwe website van Doarpskeamer ED en de sub-websites voor de gelieerde organisaties zijn gebouwd door Peter Wouda van Noordoost.nl in Heerenveen. ,,We hebben elkaar vorig jaar ontmoet tijdens de jaarlijkse Meet & Match in Heerenveen, waar bedrijven zich inzetten om wensen van non-profitorganisaties in te willigen. De doarpskeamer was op zoek naar iemand die een nieuwe website kon bouwen. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken we als Noordoost.nl wel meer websites voor organisaties, die wat minder geld om handen hebben.’’

De oprichtingsakte van de stichting Doarpskeamer ED is – ook zonder kosten – gepasseerd bij Notariskantoor Margreet Savenije te Heerenveen.