Website met bijna 3.000 foto's van
tien jaar rond de eeuwwisseling

Akkrum, 19 januari 2016 - Zo'n dertig leerlingen van de Burgemeester Thalenschool in Akkrum staan centraal op de website "Klasse foto's van BTS'ers in Akkrum''. Ze gingen van 1998 tot en met 2007 naar de basisschool en ook naar peuterspeelzaal 't Bernekuorke.

Tijdens hun schoolperiode zijn ze elk jaar minsten eenmaal en soms meerdere keren in de klas gefotografeerd. De vader van een van de leerlingen liep een dagdeel mee en vereeuwigde de activiteiten van de peuters, die kleuters werden en uiteindelijk tiener.

De foto's zijn vooral voor de leerlingen zelf bestemd, maar misschien nog meer voor hun ouders, verzorgers, ooms en tantes, juffen en meesters. Ook voor andere belangstellenden die van 1998 tot en met 2007 bij de Burgemeester Thalenschool waren betrokken, kan de fotosite leuk zijn. Schoolevenementen als het bezoek van Sinterklaas en de Kerstviering, de feestelijke ouderavonden, carnaval, een sponsorloop, de eerste 'wereldreis' naar boerderij De Boskpleats en eigenlijk alle hoogtepunten in het leven van de BTS'ers zijn vastgelegd.

Maker van de foto's is Alex J. de Haan uit Akkrum. Hij is fotojournalist bij Persbureau Noordoost in Heerenveen. Zoon Jorrit (1995) was aanleiding voor het maken van de foto's. Een selectie van bijna drieduizend beelden is over een kleine veertig categorieën verdeeld. De site wordt gelanceerd in het schooljaar dat de meesten van 21 jaar worden. Volwassen dus. "Klasse foto's van BTS'ers in Akkrum'' is een verjaardagscadeautje voor de hele groep.

Collega Peter Wouda van Noordoost.nl bouwde de website. Bezoekers van de website kunnen zelf ook meehelpen om de fotobijschriften en verhalen uit die periode compleet te krijgen. Ze kunnen foto's direct van commentaar voorzien of hun eigen verhaal over hun schooltijd of die van hun kinderen of kleinkinderen compleet maken. Die verhalen kunnen eventueel op de site worden gepubliceerd.

De site is te bekijken op de link  Klasse foto's van BTS'ers in Akkrum
Of: http://95.97.122.76/BTS.

---

Foto boven:
De groep leerlingen van de Burgemeester Thalenschool in Akkrum op 5 mei 2012,
die centraal staat op de website "Klasse foto's van BTS'ers in Akkrum".
(Akkrum, 5 mei 2012)
---
Een van de leerlingen uit de groep van dertig BTS'ers was Jorrit de Haan, die de
aanleiding voor de fotoserie was en daaropvolgend de website
"Klasse foto's van BTS'ers in Akkrum". (Akkrum, 15 juni 2004)

040615cq 500

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
Een voorbeeld van buitenschoolse activiteiten: in groep zeven gingen de leerlingen met
Romke Kleefstra van de Werkgroep Roofvogels Nederland op stap. Ze ringden vijf
jonge torenvalken op het erf van melkveehouder Geert Peenstra in Nes (H) bij Akkrum.
Op de fiets er naar toe. (Akkrum, 7 juli 2007)
07060778 500
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's: Persbureau Noordoost/Alex J. de Haan