Typevaardigheid is steeds belangrijker. Veel werk wordt achter de computer gedaan waarbij snel kunnen typen bijna een must is.

Bij Typehelden kan je nu online leren typen op een speelse manier. Door een reis langs de elf steden te maken en een aantal missies te volbrengen leer je blind typen.

Noordoost.nl maakte de website om deze nieuwe manier van typeles op de markt te zetten. Typehelden is een initatief van Instituut Noord in Joure.