Copyright 2021 - Persbureau Noordoost Heerenveen

Noordoost.nl presenteert met trots de nieuwe website van de Vogelwacht Heerenveen / Oranjewoud! Als sponsor-project hebben wij de site in een nieuw jasje gestoken waarbij vooral de leesbaarheid op smartphones en tablets een belangrijke verbetering is.

De Vogelwacht Heerenveen Oranjewoud is een actieve vereniging die onderdeel is van de Bond van Friese Vogelwachten, de BFVW en zich inzet voor weide- en akkervogelbescherming, wintervoedering, het maken, aanbrengen en onderhouden van netskasten. Ook heeft de vogelwacht een eigen zwaluwwand bij het klaverblad van Heerenveen en is er een jeugdvogelwacht actief.

Zie www.vwho.nl

Noordoost.nl / Persbureau Noordoost
Schans 1
8441 AB Heerenveen
persbureau@noordoost.nl

het adres voor WEBSITE BOUW | SEO | FOTOGRAFIE |  TEKST